دانلود آهنگ MANIAC استری کیدز

دانلود آهنگ MANIAC استری کیدز
دانلود آهنگ MANIAC استری کیدز

دانلود آهنگ MANIAC استری کیدز

همراهان همیشگی بست وان کره سلام . در این بخش از سایت بست وان کره به دانلود آهنگ MANIAC استری کیدز  می پردازیم با ما همراه باشید.

Let’s go
정상인 척 다들 힘 좀 빼
짓고 있는 미소들은 쎄해
Lock이 풀리면 다 똑같지
눈은 날 못 속여 ho!
본체는 풀렸네 (uh, uh)
정신을 간신히 잡지 (yup, yup)
눈 한번 깜빡이고 back
다시 세상이 정한 정상인 코스프레 준비 pow
Mash up, mind blown 정신은 back up
Prototype 내 속은 언제나 freaky monster
유행 같은 친절함은 철이 지나 rotten
내 통수에 다 시원하게 욕해도 다 먹금
Poppin’

 آهنگ MANIAC استری کیدز

순진하게만 보다가 크게 다침
호의가 계속되면 권리인 줄 아네 toxic
이러니 돌지 warning
Maniac
나사 빠진 것처럼 미쳐
Maniac
핑핑 돌아버리겠지

Frankenstein처럼 걸어
,  ha, ha
(oh)
나사 빠진 것처럼 웃어
(you can’t stop the smoke)
핑핑 돌아버리겠지 (thick as fog)
Maniac
비정상투성이 집단 (we’re maniacs)
Maniac, maniac
다 터진 인형 실밥처럼
Hah! 결국 본색이 드러나지
편하지 않은 이 life
It ain’t “live”, it’s “holding on” yeah
정상인 척 다들 척 좀 빼
짓고 있는 미소 no fresh 해
Locket 풀면 다들 똑같지
눈은 날 못 속여 ho
Uh, 내가 걷는 이 거리는 다 지뢰밭
다 언제 터질지 모르는 dormant volcano
얌전했던 바람도 언제 바뀔지 몰라

다들 숨긴 채 살아가 like a sealed tornado
Poppin’
순진하게만 보다가 크게 다침
호의가 계속되면 권리인 줄 아네 toxic
이러니 돌지 warning
Maniac
나사 빠진 것처럼 미쳐
Maniac
핑핑 돌아버리겠지
Maniac
Frankenstein처럼 걸어
Maniac, maniac ha, ha
Maniac (oh)
나사 빠진 것처럼 웃어
Maniac (you can’t stop the smoke)
핑핑 돌아버리겠지 (thick as fog)
Maniac
비정상투성이 집단 (we’re mania, maniac
가득해 두 눈은 lunatic
모든 감각이 날 서 있지
예쁘게 포장한 대로 매번 가둬 놓으니
흘러가다 보면 결국 드러나겠지
숨겨진 내면의 그 모습이 yeah
Maniac
(maniac)
Maniac
, maniac
You cannot stop with this feeling (ha, ha)
Maniac (oh)
나사 빠진 것처럼 웃어
(you can’t stop the smoke)
핑핑 돌아버리겠지 (thick as fog)
Maniac
비정상투성이 집단 (we’re maniacs), maniac

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اهنگ Fifty fifty cupid x بخوانید...