دسته‌ها
آهنگ کره ای آهنگ های سریال نسل خورشید آهنگ های کره ای

دانلود آهنگ های سریال کره ای نسل خورشید

دانلود آهنگ کره ای نسل خورشید

همراهان همیشگی بست وان کره سلام . برای ترجمه و دانلود آهنگ کره ای  سریال نسل خورشید به انتهای مطلب مراجعه نمایید.

دانلود آهنگ کره ای نسل خورشید
دانلودآهنگ کره ای نسل خورشید

دانلود آهنگ های سریال نسل خورشید

دانلود آهنگ های سریال نسل خورشید
دانلود آهنگ های سریال نسل خورشید

 

 

دانلود آهنگ های سریال نسل خورشید
دانلود آهنگ های سریال نسل خورشید

 

 

دانلود آهنگ های سریال نسل خورشید
دانلود آهنگ های سریال نسل خورشید

 

 

دانلود آهنگ های سریال نسل خورشید
دانلود آهنگ های سریال نسل خورشید

 

 

دانلود آهنگ های سریال نسل خورشید
دانلود آهنگ های سریال نسل خورشید

 

 

دانلود آهنگ های سریال نسل خورشید
دانلود آهنگ های سریال نسل خورشید

 

دسته‌ها
آهنگ کره ای آهنگ های سریال باران عشق آهنگ های کره ای

دانلود آهنگ های سریال کره ای باران عشق

دانلود آهنگ کره ای سریال باران عشق

همراهان همیشگی بست وان کره سلام . برای ترجمه و دانلود آهنگ کره ای  سریال باران عشق به انتهای مطلب مراجعه نمایید.

دانلود آهنگ کره ای سریال باران عشق
دانلودآهنگ کره ای سریال باران عشق

دانلود آهنگ های سریال باران عشق

دانلود آهنگ های سریال باران عشق
دانلود آهنگ های سریال باران عشق

 

 

دانلود آهنگ های سریال باران عشق
دانلود آهنگ های سریال باران عشق

 

 

دانلود آهنگ های سریال باران عشق
دانلود آهنگ های سریال باران عشق

 

 

دانلود آهنگ های سریال باران عشق
دانلود آهنگ های سریال باران عشق

 

 

دانلود آهنگ های سریال باران عشق
دانلود آهنگ های سریال باران عشق

 

 

دانلود آهنگ های سریال باران عشق
دانلود آهنگ های سریال باران عشق

 

 

دانلود آهنگ های سریال باران عشق
دانلود آهنگ های سریال باران عشق

 

 

دانلود آهنگ های سریال باران عشق
دانلود آهنگ های سریال باران عشق

 

 

دانلود آهنگ های سریال باران عشق
دانلود آهنگ های سریال باران عشق
دسته‌ها
آهنگ کره ای آهنگ های سریال افسانه دریای آبی آهنگ های کره ای

دانلود آهنگ های سریال کره ای افسانه دریای آبی

دانلود آهنگ کره ای سریال افسانه دریای آبی

همراهان همیشگی بست وان کره سلام . برای ترجمه و دانلود آهنگ کره ای  سریال افسانه دریای آبی به انتهای مطلب مراجعه نمایید.

دانلود آهنگ کره ای سریال افسانه دریای آبی
دانلودآهنگ کره ای سریال افسانه دریای آبی

دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی

دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی
دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی

 

 

دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی
دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی

 

 

دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی
دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی

 

 

دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی
دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی

 

 

دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی
دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی

 

 

دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی
دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی

 

 

دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی
دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی

 

 

دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی
دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی

 

 

دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی
دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی

 

 

دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی
دانلود آهنگ های سریال افسانه دریای آبی
دسته‌ها
آهنگ کره ای آهنگ های سریال گابلین آهنگ های کره ای

دانلود آهنگ های سریال کره ای گوبلین

دانلود آهنگ کره ای سریال گوبلین

همراهان همیشگی بست وان کره سلام . برای ترجمه و دانلود آهنگ کره ای  سریال گوبلین به انتهای مطلب مراجعه نمایید.

دانلود آهنگ کره ای سریال گوبلین
دانلودآهنگ کره ای سریال گوبلین

دانلود آهنگ های سریال گوبلین

دانلود آهنگ های سریال گوبلین
دانلود آهنگ های سریال گوبلین

 

 

دانلود آهنگ های سریال گوبلین
دانلود آهنگ های سریال گوبلین

 

 

دانلود آهنگ های سریال گوبلین
دانلود آهنگ های سریال گوبلین

 

 

دانلود آهنگ های سریال گوبلین
دانلود آهنگ های سریال گوبلین

 

 

دانلود آهنگ های سریال گوبلین
دانلود آهنگ های سریال گوبلین

 

 

دانلود آهنگ های سریال گوبلین
دانلود آهنگ های سریال گوبلین

 

 

دانلود آهنگ های سریال گوبلین
دانلود آهنگ های سریال گوبلین

 

 

دانلود آهنگ های سریال گوبلین
دانلود آهنگ های سریال گوبلین

 

 

دانلود آهنگ های سریال گوبلین
دانلود آهنگ های سریال گوبلین

 

 

دانلود آهنگ های سریال گوبلین
دانلود آهنگ های سریال گوبلین

 

 

دانلود آهنگ های سریال گوبلین
دانلود آهنگ های سریال گوبلین

 

 

دانلود آهنگ های سریال گوبلین
دانلود آهنگ های سریال گوبلین

 

 

دانلود آهنگ های سریال گوبلین
دانلود آهنگ های سریال گوبلین

 

 

دانلود آهنگ های سریال گوبلین
دانلود آهنگ های سریال گوبلین

 

 

دانلود آهنگ های سریال گوبلین
دانلود آهنگ های سریال گوبلین

 

 

دانلود آهنگ های سریال گوبلین
دانلود آهنگ های سریال گوبلین
دسته‌ها
آهنگ کره ای آهنگ های سریال هتل دل لونا آهنگ های کره ای

دانلود آهنگ های سریال کره ای هتل دل لونا

دانلود آهنگ کره ای سریال هتل دل لونا

همراهان همیشگی بست وان کره سلام . برای ترجمه و دانلود آهنگ کره ای  سریال هتل دل لونا به انتهای مطلب مراجعه نمایید.

دانلود آهنگ کره ای سریال هتل دل لونا
دانلودآهنگ کره ای سریال هتل دل لونا

دانلود آهنگ های سریال هتل دل لونا

دانلود آهنگ های سریال هتل دل لونا
دانلود آهنگ های سریال هتل دل لونا

 

 

 

دانلود آهنگ های سریال هتل دل لونا
دانلود آهنگ های سریال هتل دل لونا

 

 

 

دانلود آهنگ های سریال هتل دل لونا
دانلود آهنگ های سریال هتل دل لونا

 

 

 

دانلود آهنگ های سریال هتل دل لونا
دانلود آهنگ های سریال هتل دل لونا

 

 

 

دانلود آهنگ های سریال هتل دل لونا
دانلود آهنگ های سریال هتل دل لونا
دسته‌ها
Hwasa آهنگ کره ای آهنگ های کره ای

دانلود اهنگ کره ای maria

دانلود اهنگ کره ای maria

همراهان همیشگی بست وان کره سلام . برای ترجمه و دانلود اهنگ کره ای maria از Hwasa به انتهای ترجمه مراجعه نمایید.

 

دانلود اهنگ کره ای maria
دانلوداهنگ کره ای maria

ترجمه آهنگ maria

اونقدر مورد انتقاد قرار گرفتم، که دچار سوءهاضمه شدم

حتی اگه ناراحت هم باشم، چیکار میتونم بکنم؟

همه سخت تلاش میکنن ازم متنفر باشن

حتی اگه منو به زمین بزنید، از اینکار چی نصیبتون میشه؟

با این تنهایی چیکار کنم؟ من کینه توزی رو کنار گذاشتم

توان عصبانی شدن رو ندارم و البته وقتشم ندارم

چی اینقدر ناراحتتون کرده؟ سرتون به کار خودتون باشه

این آدما چه مرگشونه؟

ماریا، ماریا، به خاطر تو دارم اینو میگمتوی این شب نورانی

اینقدر خودتو عذاب نده

اوه، ماریا، به خاطر تو دارم اینو میگم

چرا اینقدر تقلا میکنی؟

تو همین الانِشم خیلی زیبایی

(آره،آره،آره) اوه، ناآآ(آره،آره،آره) دارم بخاطر تو اینارو میگم

(آره،آره،آره) اوه، ناآآ

(آره،آره،آره) تو زیبایی ماریا

بدون چارچوب، بدون کلک، سرم داره میترکه

آسمون به رنگ طبیعیه خودشه

زندگی هم در جریانه، مسیر زندگیمو تغییر میدم

بحران ها رو به فرصت تبدیل میکنم

اگه واقعا دوست دارید گریه کردنمو ببینید

بفرما اینم اشکم

 

با این تنهایی چیکار کنم؟ من کینه توزی رو کنار گذاشتم

برای عصبانی شدن دیگه هیچ توانی ندارم، حتی وقتشم ندارم

اینقدر ذهنتونا خراب نکنید

برای اینکار هنوز خیلی زوده

[Chorus]

ماریا ،ماریا، به خاطر تو دارم اینو میگم

توی این شب نورانی

اینقدر خودتو عذاب نده

اوه، ماریا، به خاطر تو دارم اینو میگم

چرا اینقدر تقلا میکنی؟

تو همین الانِشم خیلی زیبایی

(آره،آره،آره) اوه، ناآآ

(آره،آره،آره) دارم بخاطر تو اینارو میگم

(آره،آره،آره) اوه، ناآآ

(آره،آره،آره) تو زیبایی ماریا

[Break]

لا-لی-لِ-لو-لای، لا-لا-لی- لِ-لو-لای

لا-لی-لِ-لو-لای، لا-لا-لی- لِ-لو-لای

[Chorus]

ماریا، ماریا، به خاطر تو دارم اینو میگم

توی این شب نورانی

اینقدر خودتو عذاب نده

اوه، ماریا، به خاطر تو دارم اینو میگم

چرا اینقدر تقلا میکنی؟

تو همین الانِشم خیلی زیبایی

[Post-Chorus]

(آره،آره،آره) اوه، ناآآ

(آره،آره،آره) دارم بخاطر تو اینارو میگم

آره آره دارم بخاطر تو اینو میگم

(آره،آره،آره) تو زیبایی ماریاتر

ترجمه از سایت best1kore.ir

دانلود آهنگ maria

 دانلود آهنگ maria
دانلود آهنگ maria

 

دسته‌ها
آهنگ کره ای آهنگ های سریال لطفا برگرد آجوشی آهنگ های کره ای

دانلود آهنگ های سریال لطفا برگرد آجوشی

دانلود آهنگ کره ای سریال لطفا برگرد آجوشی

همراهان همیشگی بست وان کره سلام . برای ترجمه و دانلود آهنگ کره ای  سریال لطفا برگرد آجوشی به انتهای مطلب مراجعه نمایید.

دانلود آهنگ کره ای سریال لطفا برگرد آجوشی
دانلودآهنگ کره ای سریال لطفا برگرد آجوشی

دانلود آهنگ های سریال لطفا برگرد آجوشی

دانلود آهنگ های سریال لطفا برگرد آجوشی
دانلود آهنگ های سریال لطفا برگرد آجوشی

 

 

دانلود آهنگ های سریال لطفا برگرد آجوشی
دانلود آهنگ های سریال لطفا برگرد آجوشی

 

 

دانلود آهنگ های سریال لطفا برگرد آجوشی
دانلود آهنگ های سریال لطفا برگرد آجوشی

 

 

دانلود آهنگ های سریال لطفا برگرد آجوشی
دانلود آهنگ های سریال لطفا برگرد آجوشی

 

 

دانلود آهنگ های سریال لطفا برگرد آجوشی
دانلود آهنگ های سریال لطفا برگرد آجوشی

 

دانلود آهنگ های سریال لطفا برگرد آجوشی
دانلود آهنگ های سریال لطفا برگرد آجوشی

 

 

دانلود آهنگ های سریال لطفا برگرد آجوشی
دانلود آهنگ های سریال لطفا برگرد آجوشی

 

 

دانلود آهنگ های سریال لطفا برگرد آجوشی
دانلود آهنگ های سریال لطفا برگرد آجوشی

 

 

دانلود آهنگ های سریال لطفا برگرد آجوشی
دانلود آهنگ های سریال لطفا برگرد آجوشی

 

 

دانلود آهنگ های سریال لطفا برگرد آجوشی
دانلود آهنگ های سریال لطفا برگرد آجوشی

 

 

دانلود آهنگ های سریال لطفا برگرد آجوشی
دانلود آهنگ های سریال لطفا برگرد آجوشی

 

 

دانلود آهنگ های سریال لطفا برگرد آجوشی
دانلود آهنگ های سریال لطفا برگرد آجوشی
دسته‌ها
آهنگ کره ای آهنگ های کره ای گروه Astro

ترجمه و دانلود آهنگ کره ای Baby از Astro

ترجمه و دانلود آهنگ کره ای Baby از Astro

 

همراهان همیشگی بست وان کره سلام . برای ترجمه و دانلود آهنگ کره ای Baby از Astro به انتهای ترجمه مراجعه نمایید.

ترجمه و دانلود آهنگ Baby از Astro
ترجمه ودانلود آهنگ کره ای Baby از Astro

متن تلفظ آهنگ:

Jami oji ana
Ontong ne saenggakppuninikka
Neo ttaemuniya ireon bam
Woo yeah yeah yeah
Budichin shiseongwa
Sujubge utteon geu misoga
Nal goerophineun geureon bam tonight
Woo yeah yeah yeah

Maju anja nanudeon sasohan yaegideulgwa
Ttaemachim naodeon ireum moreul noraekkajido
Norae gasaga nae mameul gajyeogane
Naneun neoegeman ppajyeo sallae
Tto jakkuman maemdora
I neukkimeun mwoya oh

Baby jigeumiya oh my baby
Sumgyeojin neoye jinshimi
Nan oh gunggeumhae yeah yeah yeah
Baby i sungane oh my baby
Neon eotteon kkumeul kkwo
Neodo nawa gatgil
Oh wonhago isseo tonight

Jarireul bakchago ireona
Eoduun heogonge son ppeodeobwa
Wae ireonji molla
Neon areun tto areungeorigo

Shiganeun gyesok ga geureolsurok
Deo saenggageun keojyeo
Nal jibeosamkil geot gata eokjiro
Nuneul gama jeomjeom seonmyeonghaejyeo

Nega eopseul ttaen mwonga
Hanaga ppajin neukkimi deureotji
Geu amudo chaeul suga eopji
Swibge malhamyeon neo eopseumyeon
Nan jeoldae andoenikka
Neoye jonjae jachee gamsahae

Idaero jamjaeugien buri buteun
Nae maeumi shikji aneul geot gata oh yeah

Baby jigeumiya oh my baby
Sumgyeojin neoye jinshimi
Nan oh gunggeumhae yeah yeah yeah
Baby i sungane oh my baby
Neon eotteon kkumeul kkwo
Neodo nawa gatgil
Oh wonhago isseo tonight

Nugul tathagesseo nege ppajyeobeorin geon nainde
Oh nae shimjange dynamite
Got teojyeobeoril geot gata

Neon chulguga eopseo
Mikkireul deopseok mureobeorin naneun
Eojjeol jureul molla nallibeopseok
Nan beolsseo neoreul jjim haesseo naegeseo moreugesseo
Tteoreojiji anasseumyeon jogesseo

Yunanhi goyohan jeongjeongman gadeukhan
I bami musaekhal mankeum nal heundeureo
Eojireobge on sesangi ping doljana
Mame geollyeo nega
Neol barabogoman isseul suneun eopseo
Naega chajagalge neoye jib ape

Baby jigeumiya oh my baby
Sumgyeojin neoye jinshimi
Nan oh gunggeumhae yeah yeah yeah
Baby i sungane oh my baby
Neon eotteon kkumeul kkwo
Neodo nawa gatgil
Oh wonhago isseo tonight

Bamsaedorok neon nal goerophijana
Geunde isanghae sashireun deultteugo isseo jogeum
Bamsaedorok neon nal goerophijiman
Seollego isseo na jigeum

متن اصلی آهنگ:

잠이 오지 않아
온통 네 생각뿐이니까
너 때문이야 이런 밤
Woo yeah yeah yeah
부딪힌 시선과
수줍게 웃던 그 미소가
날 괴롭히는 그런 밤 tonight
Woo yeah yeah yeah

마주 앉아 나누던 사소한 얘기들과
때마침 나오던 이름 모를 노래까지도
노래 가사가 내 맘을 가져가네
나는 너에게만 빠져 살래
또 자꾸만 맴돌아
이 느낌은 뭐야 oh

Baby 지금이야 oh my baby
숨겨진 너의 진심이
난 oh 궁금해 yeah yeah yeah
Baby 이 순간에 oh my baby
넌 어떤 꿈을 꿔
너도 나와 같길
Oh 원하고 있어 tonight

자리를 박차고 일어나
어두운 허공에 손 뻗어봐
왜 이런지 몰라
넌 아른 또 아른거리고

시간은 계속 가 그럴수록
더 생각은 커져
날 집어삼킬 것 같아 억지로
눈을 감아 점점 선명해져

네가 없을 땐 뭔가
하나가 빠진 느낌이 들었지
그 아무도 채울 수가 없지
쉽게 말하면 너 없으면
난 절대 안되니까
너의 존재 자체에 감사해

이대로 잠재우기엔 불이 붙은
내 마음이 식지 않을 것 같아 oh yeah

Baby 지금이야 oh my baby
숨겨진 너의 진심이
난 oh 궁금해 yeah yeah yeah
Baby 이 순간에 oh my baby
넌 어떤 꿈을 꿔
너도 나와 같길
Oh 원하고 있어 tonight

누굴 탓하겠어 네게 빠져버린 건 나인데
Oh 내 심장에 dynamite
곧 터져버릴 것 같아

넌 출구가 없어
미끼를 덥석 물어버린 나는
어쩔 줄을 몰라 난리법석
난 벌써 너를 찜 했어 내게서 모르겠어
떨어지지 않았으면 좋겠어

유난히 고요한 정적만 가득한
이 밤이 무색할 만큼 날 흔들어
어지럽게 온 세상이 핑 돌잖아
맘에 걸려 네가
널 바라보고만 있을 수는 없어
내가 찾아갈게 너의 집 앞에

Baby 지금이야 oh my baby
숨겨진 너의 진심이
난 oh 궁금해 yeah yeah yeah
Baby 이 순간에 oh my baby
넌 어떤 꿈을 꿔
너도 나와 같길
Oh 원하고 있어 tonight

밤새도록 넌 날 괴롭히잖아
근데 이상해 사실은 들뜨고 있어 조금
밤새도록 넌 날 괴롭히지만
설레고 있어 나 지금

 

دانلود آهنگ baby

دانلود آهنگ baby
دانلود آهنگ baby
دسته‌ها
black pink آهنگ کره ای گروه BTS گروه momoland

دانلود آهنگ کره ای دخترانه

دانلود آهنگ کره ای دخترانه

همراهان همیشگی بست وان کره سلام . برای دانلود آهنگ کره ای دخترانه از گروه های black pink،BTS، Momoland و…به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دانلود آهنگ کره ای دخترانه
دانلودآهنگ کره ای دخترانه

آهنگ baam از momoland

دانلود آهنگ کره ای دخترانه
دانلودآهنگ کره ای دخترانه

 

آهنگ boom boom از momoland

دانلود آهنگ کره ای دخترانه
دانلودآهنگ کره ای دخترانه

آهنگ how you like that از black pink

دانلود آهنگ کره ای دخترانه
دانلودآهنگ کره ای دخترانه

اهنگ wtf از hugel

دانلود آهنگ کره ای دخترانه
دانلودآهنگ کره ای دخترانه

آهنگ boy with luv از bts

دانلود آهنگ کره ای دخترانه
دانلودآهنگ کره ای دخترانه

آهنگ lovesick از black pink

دانلود آهنگ کره ای دخترانه
دانلودآهنگ کره ای دخترانه
دسته‌ها
Uncategorized آهنگ کره ای آهنگ های سریال سرنوشت آهنگ های کره ای

دانلود آهنگ کره ای سریال سرنوشت

دانلود آهنگ کره ای سریال سرنوشت

همراهان همیشگی بست وان کره سلام . برای ترجمه و دانلود آهنگ کره ای  سریال سرنوشت به انتهای مطلب مراجعه نمایید.

دانلود آهنگ کره ای سریال سرنوشت
دانلودآهنگ کره ای سریال سرنوشت

دانلود آهنگ های سریال سرنوشت

دانلود آهنگ های سریال سرنوشت
دانلود آهنگ های سریال سرنوشت

 

 

دانلود آهنگ های سریال سرنوشت
دانلود آهنگ های سریال سرنوشت

 

 

دانلود آهنگ های سریال سرنوشت
دانلود آهنگ های سریال سرنوشت

 

 

دانلود آهنگ های سریال سرنوشت
دانلود آهنگ های سریال سرنوشت

 

 

دانلود آهنگ های سریال سرنوشت
دانلود آهنگ های سریال سرنوشت

 

 

دانلود آهنگ های سریال سرنوشت
دانلود آهنگ های سریال سرنوشت

 

 

دانلود آهنگ های سریال سرنوشت
دانلود آهنگ های سریال سرنوشت

 

 

دانلود آهنگ های سریال سرنوشت
دانلود آهنگ های سریال سرنوشت

 

 

دانلود آهنگ های سریال سرنوشت
دانلود آهنگ های سریال سرنوشت

 

 

دانلود آهنگ های سریال سرنوشت
دانلود آهنگ های سریال سرنوشت

 

 

دانلود آهنگ های سریال سرنوشت
دانلود آهنگ های سریال سرنوشت