دانلود آهنگ 100 Ways جکسون ونگ

دانلود آهنگ 100 Ways جکسون ونگ
دانلود آهنگ 100 Ways جکسون ونگ

 

دانلود آهنگ 100 Ways جکسون ونگ

همراهان همیشگی بست وان کره سلام . در این بخش از سایت بست وان کره به دانلود آهنگ 100 Ways جکسون ونگ می پردازیم با ما همراه باشید.

متن آهنگ صد تا راه

100 Ways جکسون ونگ

You turn over the hour gاعت شنی رو برگردوندی
The sand is falling down
شن ها دارن می ریزن
Oh, it’s too fast for you
اوه خیلی سریعه برای تو
For you
برای تو
Don’t waste your love, just let it last
عشقتو هدر نده، فقط بزار دووم بیاره
Cause once it’s gone it’s never coming back
چون وقتی یه بار بره دیگه برنمیگرده
It’s true
واقعیته

آهنگ 100 Ways جکسون ونگ

 

?Could you love me the same
میتونی منو همونجوری دوست داشته باشی؟
Tell me what makes you stay
بهم بگو چی باعث میشه بمونی

There’s a hundred ways to leave a lover
صد تا راه برای ترک کردن یک عاشق هست
Leave a lover, leave a lover

ترک کردن یک عاشق، ترک کردن یک عاشق
Hundred ways to leave a lover
صدتا راه برای ترک کردن یک عاشق
Leave a lover, leave a
ترک کردن یک عاشق، ترک کردن یک
There’s a hundred ways to leave a lover
صد تا راه برای ترک کردن یک عاشق هست
I won’t wait a minute longer
من یه دقیقه بیشتر هم صبر نمی کنم
Hundred ways to leave
صدتا راه برای ترک کردن هست
But I’m the only one that you need
اما من تنها کسیم که بهش نیاز داری

It’s the final curtain call
این آخرین سکانس ما دوتاست
But if you’re ready I will give my all
ولی اگه آماده ای من همه چیزمو بهت میدم
For you, for you
برای تو، برای تو
Let them say it how they want
بزار بقیه هر چی که میخوان بگن
If I can love you good, it’s no one’s fault
اگه بتونم خوب دوستت داشته باشم، این تقصیر کسی نیست
Ooh
اوه
?Could you love me the same
میتونی منو همونجوری دوست داشته باشی؟
Tell me what makes you stay
بهم بگو چی باعث میشه بمونی

There’s a hundred ways to leave a lover
صد تا راه برای ترک کردن یک عاشق هست
Leave a lover, leave a lover
ترک کردن یک عاشق، ترک کردن یک عاشق
Hundred ways to leave a lover
صدتا راه برای ترک کردن یک عاشق
Leave a lover, leave a
ترک کردن یک عاشق، ترک کردن یک
There’s a hundred ways to leave a lover
صد تا راه برای ترک کردن یک عاشق هست
I won’t wait a minute longer
من یه دقیقه بیشتر هم صبر نمی کنم
Hundred ways to leave
صدتا راه برای ترک کردن هست
But I’m the only one that you need
اما من تنها کسیم که بهش نیاز داری

I’m the only one that you need
من تنها کسیم که بهش نیاز داری (۳)

There’s a hundred ways to leave a lover
صد تا راه برای ترک کردن یک عاشق هست
Leave a lover, leave a lover
ترک کردن یک عاشق، ترک کردن یک عاشق
Hundred ways to leave a lover
صدتا راه برای ترک کردن یک عاشق
Leave a lover, leave a
ترک کردن یک عاشق، ترک کردن یک
There’s a hundred ways to leave a lover
صد تا راه برای ترک کردن یک عاشق هست
I won’t wait a minute longer
من یه دقیقه بیشتر هم صبر نمی کنم
Hundred ways to leave
صدتا راه برای ترک کردن هست
But I’m the only one that you need
اما من تنها کسیم که بهش نیاز داری

I’m the only one that you need
من تنها کسیم که بهش نیاز داری (۲)

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اهنگ کره x بخوانید...