ترجمه و دانلود آهنگ کره ای چیکار کنم سریال تو زیبایی

دانلود آهنگ کره ای سریال تو زیبایی
دانلود آهنگ کره ای سریال تو زیبایی

ترجمه و دانلود آهنگ کره ای چیکار کنم سریال تو زیبایی

همراهان همیشگی بست وان کره سلام . برای ترجمه و دانلود آهنگ کره ای چیکار کنم سریال تو زیبایی به انتهای ترجمه مراجعه نمایید. این آهنگ با صدای  جانگ گیون سوک (تاکیونگ) خونده شده .

برای دیدن بقیه آهنگ های این سریال کلیک کنید سریال تو زیبایی

ترجمه و دانلود آهنگ کره ای چیکار کنم سریال تو زیبایی
ترجمه و دانلود آهنگ کره ای چیکار کنم سریال تو زیبایی

ترجمه آهنگ چیکار کنم

هر یه قدم که ازم دور میشی اشکام سرازیر میشه

داری میری جایی که من نیستم

ولی نمی تونم جلوی رفتنت را بگیرم

و اینجا ایستادم و گریه میکنم

 

?what i should i do

چیکار باید بکنم؟

 

what should i do ?

چیکار باید بکنم؟

 

you’re leaving

تو داری ترکم می کنی؟

 

what i should i do?

چیکار باید بکنم؟

 

what should i do ?

چیکار باید بکنم؟

 

you are leaving me

تو داری ترکم می کنی؟

 

i love you,

دوستت دارم ،

 

i love you

دوستت دارم

 

i cry out to you

به خاطـــــــــــــرت گریه می کنم

 

but you can’t hear me because

اما تو نمی تونی صدامو بشنوی چون

 

i am only shouting in my heart

من فقطـــــــــــــ دارم تو قلبم فریاد می زنم

 

all day long i try to forget you,

تمام روز سعی می کنم فراموشت کنم ،

 

but i think of you again

اما دوباره بهت فکر می کنم

 

all day long i try to say goodbye,

تمام روز سعی میکنم بهت بگم خداحافظـ ،

 

but i think of you again

اما دوباره با فکر تو پر می شم

 

when you went to a place where i can’t hold you,

وقتی بری جایی که نتونم نگت دارم

 

even if my hand reaches out to you

حتی اگه دستامو به طـــــــــــــرفت دراز کنم

 

i can’t see you, i can only cry

نمی تونم ببینمت ، فقطـــــــــــــ می تونم گریه کنم

 

what i should i do?

چیکار باید بکنم؟

 

what should i do ?

چیکار باید بکنم؟

 

you’re leaving

تو داری ترکم می کنی؟

 

what i should i do?

چیکار باید بکنم؟

 

what should i do ?

چیکار باید بکنم؟

 

I LOVE YOU ONLY

فقطـــــــــــــ تو رو دوست دارم

 

i love you,

دوستت دارم ،

 

i love you

دوستت دارم

 

i cry out to you

به خاطـــــــــــــرت گریه می کنم

 

but you can’t hear me because

اما تو نمی تونی صدامو بشنوی چون

 

i am only shouting in my heart

من فقطـــــــــــــ دارم تو قلبم فریاد می زنم

 

what i should i do?

چیکار باید بکنم؟

 

what should i do ?

چیکار باید بکنم؟

 

i only have you

من فقطـــــــــــــ تو رو دارم

 

what i should i do?

چیکار باید بکنم؟

 

what should i do ?

چیکار باید بکنم؟

 

you’re leaving

تو داری ترکم می کنی

 

what i should i do?

چیکار باید بکنم؟

 

what should i do ?

چیکار باید بکنم؟

 

you’re leaving

تو داری ترکم می کنی

 

i love you,

دوستت دارم ،

 

i love you

دوستت دارم

 

i cry out to you

به خاطـــــــــــــرت گریه می کنم

 

but you can’t hear me because

اما تو نمی تونی صدامو بشنوی چون

 

i am only shouting in my heart

من فقطـــــــــــــ دارم تو قلبم فریاد می زنم

ترجمه آهنگ چیکار کنم

دانلود
دانلود

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اهنگ Fifty fifty cupid x بخوانید...