دسته‌ها
Uncategorized آهنگ کره ای آهنگ های سریال سرنوشت آهنگ های کره ای

دانلود آهنگ کره ای سریال سرنوشت

دانلود آهنگ کره ای سریال سرنوشت

همراهان همیشگی بست وان کره سلام . برای ترجمه و دانلود آهنگ کره ای  سریال سرنوشت به انتهای مطلب مراجعه نمایید.

دانلود آهنگ کره ای سریال سرنوشت
دانلودآهنگ کره ای سریال سرنوشت

دانلود آهنگ های سریال سرنوشت

دانلود آهنگ های سریال سرنوشت
دانلود آهنگ های سریال سرنوشت

 

 

دانلود آهنگ های سریال سرنوشت
دانلود آهنگ های سریال سرنوشت

 

 

دانلود آهنگ های سریال سرنوشت
دانلود آهنگ های سریال سرنوشت

 

 

دانلود آهنگ های سریال سرنوشت
دانلود آهنگ های سریال سرنوشت

 

 

دانلود آهنگ های سریال سرنوشت
دانلود آهنگ های سریال سرنوشت

 

 

دانلود آهنگ های سریال سرنوشت
دانلود آهنگ های سریال سرنوشت

 

 

دانلود آهنگ های سریال سرنوشت
دانلود آهنگ های سریال سرنوشت

 

 

دانلود آهنگ های سریال سرنوشت
دانلود آهنگ های سریال سرنوشت

 

 

دانلود آهنگ های سریال سرنوشت
دانلود آهنگ های سریال سرنوشت

 

 

دانلود آهنگ های سریال سرنوشت
دانلود آهنگ های سریال سرنوشت

 

 

دانلود آهنگ های سریال سرنوشت
دانلود آهنگ های سریال سرنوشت

 

 

دسته‌ها
آهنگ کره ای آهنگ های سریال سرنوشت آهنگ های کره ای

ترجمه و دانلود آهنگ کره ای carry on سریال سرنوشت

ترجمه و دانلود آهنگ کره ایcarry on سریال سرنوشت

همراهان همیشگی بست وان کره سلام . برای ترجمه و دانلود آهنگ کره ای carry on سریال سرنوشت به انتهای ترجمه مراجعه نمایید. این آهنگ با صدای Cho Yong-Jin خونده شده.

ترجمه و دانلود آهنگ کره ای carry on سریال سرنوشت
ترجمه و دانلود آهنگ کره ای carry on سریال سرنوشت

ترجمه آهنگ carry on

وقتی با هم در یک زمان بودیم لبخندت را دیدم

و حالا تنها تو را میبینم

مثل یک سرنوشت .. هر روز من پر از توست

احساسات من مثل هزاران ساله گذشته است

تنها تو را در مقابل صورتم

حس می کنم

نفس های ارامت مرا لمس می کند

این رویای هر روزه ی من است

حقیقتی که مثل یک دروغ می ماند

بدون یک کلمه حرف کنار من می آیی

از لحظه ی نفس کشیدنت به قلب من آمدی

می خواهم  کنار تو رویا ببینم  من عاشق تو هستم

میخواهم در روزهایی که آغوش گرم تو بودم زندگی کنم

من عاشق تو هستم و تو سرنوشت من هستی

ادامه بده ، زندگی کن

در یک زمان بودیم و من عاشقت شدم

اکنون تنها تو قادر هستی که قلب مرا حس کنی

تو انچنان اهسته و موزون در قلبم قدم میزنی که اگر دستانم را دراز کنم می توانم تو را لمس کنم

تنها تو را در مقابل صورتم

حس می کنم

نفس های ارامت مرا لمس می کند

این رویای هر روزه ی من است

حقیقتی که مثل یک دروغ می ماند

بدون یک کلمه حرف کنار من می آیی

از لحظه ی نفس کشیدنت به قلب من آمدی

می خواهم  کنار تو رویا ببینم  من عاشق تو هستم

میخواهم در روزهایی که آغوش گرم تو بودم زندگی کنم

من عاشق تو هستم و تو سرنوشت من هستی

ادامه بده ، زندگی کن

ادامه بده ، زندگی کن

ترجمه از سایت best1kore.ir

دانلود آهنگ carry on

دانلود آهنگ carry on
دانلود آهنگ carry on